หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
อัตราค่าบริการ
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
บริการของเรา
บริการด้านบัญชีและภาษีอาการ
ตรวจสอบบัญชี
งานที่ปรึกษาวางรูประบบบัญชี
บริการงานทะเบียน
กฎหมายและนิติกรรม
ตรวจสอบบัญชี
 
     ตรวจสอบบัญชีประจำปี

ตรวจสอบบัญชีโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
     
     ตรวจสอบอื่นๆเพิ่มเติม

 
ตรวจสอบบัญชี เฉพาะกรณี ,ตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง ที่ผู้บริหารต้องการเป็นพิเศษ
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือเพื่อทำลาย
ประสานงานผู้สอบบัญชี และกรมสรรพากรเพื่อสังเกตการณ์ทำลายสินค้า
นำเสนอรายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ที่พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ

www.atcaccount.com
บริษัท บัญชีและที่ปรึกษาไทย จำกัด 285/107 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

 Tel : 08-1626-6952
 Email : sk.songkram@gmail.com, info@atcaccount.com

 ID Line : SONGKRAMP

ตรวจสอบอีเมล์ 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.